.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Tuesday, 2 December 2014

Roger took his gun!Thanks to Steve G1KQH, I see that Martin Lynch is advertising the new FT-991 from Yaesu at an incredibly high price of £1299.95.  When first shown, a price of £999 was talked about and I thought thatwas high. £1299.95 is surely a joke MLS?
http://www.hamradio.co.uk/sysimages/origimages/FT991-1_pr5621_1.jpg
The image above resides on the MLS website and NOT on this blog. The image and link will be removed if a problem.

Maybe MLS is trying to pay the rent on their new premises or they want to look generous when discounting? Sorry, but you have just LOST one potential customer who is NOT prepared to be ripped off. A fairer price would be £799. When I bought my FT817ND from them earlier in the year I was impressed with them. Sorry, but this is exploitation.Why rip us off? What margins are you getting,especially with the excellent exchange rates to the Yen? Come on, we are NOT stupid!

See http://www.hamradio.co.uk/amateur-radio-main-equipment-base-station-radio-yaesu-base-station-radio/yaesu/yaesu-ft-991-hf-50mhz-vhf-uhf-base-station-transceiver-pd-5621.php.


Roger G3XBM

Εδώ που τα λέμε δεν έχει άδικο! Έχει παραγίνει το κακό με τους Ιάπωνες όταν δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν ή όταν στεγνώνουν από ρευστό, να παρουσιάζουν ένα νέο μοντέλο πομποδέκτη. Ελάχιστα έως καθόλου αλλαγμένο από προηγούμενο σχεδιασμό ζητούν τώρα ένα τσουβάλι Λίρες!
Για την Ελλάδα είμαι σίγουρος! Δέκα χιλιάδες iPhone 7 πουλήθηκαν σε μία μόνο μέρα, αυτό δεν θα περπατήσει;!