.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Friday, 19 December 2014

6o Χειμερινό Hamfest-Bazaar


Ήμουν εκεί έχοντας κρατήσει δύο τραπέζια κι εκθέτοντας πάνω από 2000 λάμπες ραδιοφώνου.

Πανικός!Βιαστήτε γιατί τελειώνουν. (και δεν προβλέπεται ανανέωση του στοκ!)