.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Friday, 5 December 2014

GU-81 regen-receiver!!!


A regeneration radio oscillates and interfere at a marginal level.
Well, I guess you will have a hefty oscillation using a GU-81M as regen-radio!
Using 10Volts as Anode Voltage you may save yourself a lot of troubles!!!
All it is missing now, is a QRP Tx using 813 valve!!!


Ο απόλυτος ευτελισμός!
Η GU-81M με 10Volt Ανοδική, ως δέκτης ανάδρασης!
Σειρά έχει να σας παρουσιάσω έναν QRP Tx με την 813!!!

GU-81M