.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Thursday, 23 October 2014

W1AW/p8


QRG 7.128MHz
TIME 05:55 UTC
RST 5-9


Thank you very much and 73