.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Sunday, 12 October 2014

Diode Matching Unit (one more time!)On Fri, Jan 24, 2014 at 2:01 PM,  wrote:

On the Bitx forum in the files section is an example of a Diode Matching
unit. It uses a 50ua center 0 meter. I had poor performance from my
mixer in the bitx and when I installed matched diodes the difference was
like night and day. I will try and find the schematic and pictures and
post it on the HF Wiki. Jerry K5LRU

He did it at 
http://www.hfsignals.org/index.php/Diode_Matching_Unit

(I bought 500 1N4148 diodes. I found I could match them so close the meter wouldn't move at all. A bad match is anything more than about 2 or 3 ua. I bought a matched set for comparison and they were about 3ua apart. It didn't take long to find almost perfect matches and it was well worth it in the mixers performance. I used a ziff socket for holding the diodes because it was easy to clamp them into it. Jerry K5LRU)

Thank you very much Jerry!
I do appreciate OM!


Σ' ένα κατασκευαστικό forum στο οποίο συμμετέχω, ο Jerry K5LRU θυμήθηκε την παρουσίαση του DMU την οποία σας έχω παρουσιάσει εδώ και μου έχει κάνει την τιμή το G-QRP Club να την συμπεριλάβει στην ύλη του περιοδικού του.
Ο Jerry με την σειρά του, μου έκανε την τιμή να το αναδείξει και στο forum του minima. Τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό!