.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Monday, 29 September 2014

TX Factor - Episode 5Στο 5ο επεισόδιο του TX Factor, ο Bob McCreadie αναφέρει τα νεότερα από το επιστημονικό συνέδριο του AMSAT-UK.
Επίσης ο Bob G0FGX/p βρίσκει τον χρόνο να παρουσιάσει την SuperAntenna Superstick Delux Package.
Αξιόλογη είναι η παρουσίαση του νέου αίματος του Silcoates Radio Club. Club το οποίο είναι του ομώνυμου σχολίου και λειτουργεί υπό την επίβλεψη του Καθηγητή... Μουσικής Nigel Wears M0NJW. 


In this episode Bob McCreadie reports from the recent AMSAT-UK Colloquium, and finds time to test out the SuperAntenna Superstick Delux Package.
Quite remarkable is the presentation of the young blood at the Silcoates Radio Club hosted at the Silcoates Elementary/High School.