.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 17 September 2014

Kalamata's Space Port!


Problems continued at Kalamata Space Port. After the failure of the initial launch, astronauts declared lasting strike claiming permanent job, bonuses and cheaper fuel!.