.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 17 September 2014

Thessaloniki Hamfest!
A lot of kilometres the round way and far more expenses. It was fun though to see and be seeing!
Thank you Tasos SV2AOK, for your warm wellcome.
Good bye (and thanks for all the fish!!!)