.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Tuesday, 9 September 2014

Larissa Hamfest.


Sunday 07/09/2014.
My stand at the Larissa Hamfest( or Larissa Radio Rally more preferable!)
A variety of items and a variety of visitors.
CU next year!
Απορώ με το θράσος ορισμένων να έλθουν να με χαιρετίσουν και χαίρομαι για τον δισταγμό κάποιον άλλων, να το κάνουν!