.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 4 June 2014

Ε.Ε.Ρ. 21-22 Ιουνίου Hamfest 2014

Μετά την αθέλητη και λόγω εργασίας, απουσία μου από το Ham-οπάζαρο της ΕΕΡ τα δύο τελευταία χρόνια, φέτος θα συμμετάσχω ξανά στην θέση Ρ44.
Θα χαρώ να σας συναντήσω και να τα πούμε φιλικά έτσι όπως γίνεται όλα τα χρόνια που ανταμώνουμε!
Ραντεβού σε δύο εβδομάδες λοιπόν και 73!