.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Monday, 27 January 2014

HamInfoBar!


Κατεβάστε το και περισσότερα σε λίγο!