.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Monday, 14 October 2013

Ευχαριστώ!


Για να κάνω εγώ τις δοκιμές μου και την έρευνά μου στην κεραία, κάποιοι με ανέχτηκαν και με βοήθησαν!
Απ’ όσους μπορώ να θυμηθώ οι SV7BVS, SV2DDH SV4IKO, SV1MSK, SV8EUK/1, SV3ORI, SV3ORE (άρτι νυμφευθείς), SV8BSE και πάρα πολλοί άλλοι συνάδελφοι το χαρακτηριστικό των οποίων μου διαφεύγει.
Ατυχώς στα 75 μέτρα δεν τα καταφέραμε αφού η κεραία μου είχε βαθμό απόδοσης το εκπληκτικό ποσοστό της τάξης του 4.08%.

Ευχαριστώ κι επιφυλάσσομαι!