.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Monday, 14 October 2013

Δάσκαλε που δίδασκες...


Μία εβδομάδα τώρα, μετά το τέλος του ημερήσιων εργασιών Ε9 και κληρονομικών, έψαχνα στην μπάντα των 40m για κουβεντούλα.
Μηχάνημα το TRIO TS-830s, tuner το MFJ 948 και κεραία κάθετο στοιχείο ύψους 10 μέτρων σε αγαστή συνεργασία οριζόντιου μήκους σύρματος 10 μέτρων επίσης.
Με ισχύ εξόδου 80 Watt και λόγο στασίμων 1:1 στο τιούνερ, το σήμα μου δεν ήταν μεγαλύτερο από 7-9 μονάδες (λίαν επιεικώς!).
Επειδή πρωτίστως με ενδιαφέρει η ποιότητα του σήματος παρά η ισχύς του, δεν έδωσα σημασία.
Μέχρι που έψαξα ενδελεχώς για 2 δευτερόλεπτα την σύνδεση της ανοικτής γραμμής στην σύνδεση με την κεραία.
Voila! Το ένα άκρο της ανοικτής γραμμής είχε βγει από την κλέμα και ουσιαστικά μόνο το οριζόντιο σύρμα εξέπεμπε.
Το σύνδεσα, ξανασυντόνισα 1:1 και η ποιότητα διαμόρφωσης παρέμεινε η ίδια με το σήμα να ανεβαίνει στο 10db over 9.

Ηθικόν Δίδαγμα

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος προς την κεραία!