.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Sunday, 15 September 2013

Height Gain / Κέρδος Ύψους!

Έχοντας τοποθετήσει τα δίπολα του R2 ακριβώς κάτω από τα στοιχεία εκπομπής της ΕΤ2 στα Δολιανά, θωρώ ότι δεν έχω υψοφοβία!
Νιώθω όμως δέος και σεβασμό στους δύο αυτούς τεχνικούς οι οποίοι αναρριχώνται σε ύψος 539 μέτρων!

απολαύστε το σε πλήρη οθόνη