.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 11 September 2013

VHF Contest 2013Περίληψις
Ήλθον.
Έστησον.
Έλαβον τηλέφωνημα.
Απήλθον.

Κεντρική Ιδέα
Ανέλπιστες δυσκολίες οι οποίες μπορεί να αποτρέψουν και να διακόψουν έναν ραδιοερασιτεχνικό διαγωνισμό.


Δίδαγμα
Οι εμπορικές επικοινωνίες με τις ραδιοερασιτεχνικές επικοινωνίες είναι ασύμβατες.


Memo προς εμένα
Να κλείσω το %^&**$ το τηλέφωνο, την επόμενη φορά!


Soapbox
Γλύτωσα την βροχή οριακά στήνοντας την κεραία αλλά δεν το κατάφερα κατά την αποσυναρμολόγηση.
Συνδύασα το vhf contest με το field day χωρίς επιτυχία και στα δύοL
Η κεραία με την κάθοδό της ήταν χρησιδάνειο του Γιάννη SV1BJY.

Η γκαντεμιά, ήταν των φίλων μου!