.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Saturday, 28 September 2013

Διάγραμμα ΗλεκτροΜαγνητικής Ακτινοβολίας!


Διάγραμμα ΗλεκτροΜαγνητικής Ακτινοβολίας!
(παλαιάς... κοπής!)