.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Tuesday, 24 January 2012

Η Επίθεση των Ηλιακών Κηλίδων! αμήν Παναγία μου!!!


The strongest Solar Radiation Storm since September, 2005 is in progress and continues to get stronger and a very fast Coronal Mass Ejection (CME) is headed towards Earth. Geomagnetic storming is a near certainty from this event, but pending preliminary analysis, no estimates are available yet for timing or strength of the storm. The associated solar flare peaked at the R2 (Moderate) level on January 23 at 0400 GMT (11pm Jan 22 EST). Radiation storms are a concern for astronauts, for communications at high latitudes, for satellites in space and for many rockets being launched…

Η ισχυρότερη, από το 2006, Ηλιακή Καταιγίδα είναι σε εξέλιξη και συνεχίζει να ισχυροποιείται, ενώ μιά Στεμματική Εκτόξευση Μάζας (Coronal Mass Ejection ή CME) κατευθύνεται προς την Γη!
Η Γεωμαγνητική Θύελλα είναι βέβαιη αλλά αναμένεται μια προκαταρτική ανάλυση αφού δεν υπάρχουν εκτιμήσεις ακόμα για τον χρόνο ή το μέγεθος της Θύελλας.
Η συνοδεύουσα Ηλιακή Έκρηξη κορυφώθηκε σε επίπεδο R2(Μέτριο) στις 23Ιανουαρίου και ώρα 0400 GMT.
Η Ακτινοβολία από αυτές τις Καταιγίδες επηρεάζουν τους Αστροναύτες, τις Επικοινωνίες στα μεγάλα Πλάτη, τους Δορυφόρους καθώς και τους υπό εκτόξευση πυραύλους.

Ένα μοντέλο υπολογισμού μας δείχνει ότι η Στεμματική Μάζα θα φτάσεει την Τρίτη στις 1400 GMT. Το Πράσινο “σαμαράκι” το οποίο βλέπετε στο γράφημα Στεματική Μάζα καταφθάνοντας στην Γή ενώ η Ακτινοβολία από την καταιγίδα συνεχίζεται.The model guidance is back and it shows the coronal mass ejection arriving Tuesday at 9am EST (1400 GMT). The ‘bump’ on Jan 24 in the green traces is the coronal mass ejection arriving at Earth. The radiation storm is continuing. A correction is needed on the previous post, it is the strongest storm since December, 2006.

Με λίγα (πόσο πιο λίγα?) λόγια ο Ήλιος έχει ξυπνήσει για τα καλά και έχει μπει για ακόμα καλύτερα στον πολυαναμενόμενο 24ο Ηλιακό Κύκλο!
Άσχετα με το γράφουν κάποιοι, “ραδιοερασιτέχνες”, όλοι εμείς οι υπόλοιποι, αυτό περιμένουμε.
Να εκπέμπουμε 5Watt στους 28MHz και να ακούμε την echo μας!!!
Και μια επισήμανση.
Βρετανικό χιούμορ: “ Λοιπόν σας προειδοποιήσαμε! Όχι εκτοξεύσεις πυραύλων αύριο και οπωσδήποτε όχι μετά το γεύμα, ώρα Λονδίνου!
So you've been warned: no launching of rockets tomorrow, certainly not aftre lunch, London-time