.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Tuesday, 24 January 2012

Σκέψεις!Σκεπτόμουν όλο το Σ/Κ για το αν θα έπρεπε να στείλω αυτό το e-mail.

To RadCom and Practical Wireless
 
If you are in a competition of who is going to deceive new comers to buy CB boxes as RADIOS and metal junk as ANTENNAS, you are in a good way.
The next generation of RadioAmateurs will do appreciate that and will be grateful of your efforts.
Panagiotis
SV3AUW/M0LPT

Προς το RadCom και το Practical Wireless

Αν εσείς οι δύο είστε σε διαγωνισμό για το ποιός θα ξεγελάσει τους νεοεισερχόμενους να αγοράσουν CB για πομποδέκτες και μεταλλικά σκουπίδια για κεραίες, είστε σε καλό δρόμο.
Η επόμενη γενεά Ραδιοερασιτεχνών θα το εκτιμήσει αυτό και θα είναι υπόχρεη για τις προσπάθειές σας.


Τελικά δεν αξίζει τον κόπο.
Αν στην χώρα του Louis Varney G5RV, Les Moxon G6XN και πάρα πολλών άλλων(G3TSO, G3PLX, G3XJP, G1FTU...)
επιβιώνουν τέτοια περιοδικά με τέτοιους εκδότες, I rest my case που λένε εδώ, παύω να μιλώ.
Όσο μπορώ και δύναμαι, από την θέση μου θα προσπαθώ να διορθώνω τα κακώς κείμενα.
Από κάποιο σημείο και μετά, όποιος δεν έχει μυαλό έχει... λεφτά (για ξόδεμα)!