.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Monday, 17 October 2011

MARCONI MARINE!


DYNATRON MIMCO MODEL 2235

Είδα αρκετούς να κατεβάζουν την φωτογραφία του Marconi Marine.
Μολονότι αυτή η φωτογραφία και αυτός ο δέκτης έχουν μιά ιδιαίτερη σημασία, αποφάσισα να αναρτήσω μία ολόκληρη σειρά λεπτομερών(?) φωτογραφιών αυτού. Ατυχώς δεν μπορούσα να τον μετακινήσω από το “πάρκινγκ” του κι έτσι υπάρχει ανάκλαση του φωτογραφικού τρίποδου μέσα.
Ίσως κάποια άλλη στιγμή να τον μετακινήσω και να βγάλω καθαρότερες!