.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Thursday, 29 September 2011

IARU HF contest 2010

Εις επίρρωση των σχολίων μου http://2mdes.blogspot.com/2011/09/cw-eme-2.html
Πολλά μπορεί να επιτύχει κάποιος αν ξενυχτήσει στα μεγάλα μέτρα!
Ακόμα και μ' ένα δίπολο 25 μέτρων και ισχύ 10Watt!