.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 12 May 2010

BALUN's!!!

BalUn                                                              
Δεν ξέρω αν κατάφερα να λύσω κάποιες απορίες σας στο θέμα των ΜΠΑΛ-ΑΝ και να δώσω κάποιες λύσεις σε προβλήματα.
Η κάθε μία περίπτωση είναι διαφορετική από την άλλη και η λύση του κάθε προβλήματος έχει την ιδιαιτερότητά του.
Δεν επιτρέπω το "κατέβασμα" του .pdf αλλά ευχαρίστως θα το στείλω σε όποιον μου το ζητήσει καθώς επίσης να κουβεντιάσω το πρόβλημα και ίσως να δώσω μιά ιδέα για την λύση του! 
73
Τάκης sv3auw


update Το κατέβασμα είναι ελεύθερο για όποιον ενδιαφέρεται!