.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 13 April 2011

83.150.88.95

Φινλανδέ.
Λαγός την φτέρη έσειε, κακό της κεφαλής του!
Άκου που σου λέω.