.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Monday, 2 May 2011

Αυξάνοντας την προσωπική μου συλλογή..

Ψιτ "ευαγγελιστή",


Πάς ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται...[Κατά Λουκάν ιδ’11 (ή) ιη’14]      (ευαγγελικά)


ή 
Πριν καβαλήσουν το καλάμι, το ξεσκονίζουν γιατί ... λερώνονται           (λαΐκά)


ή 
Όσο πιο ψηλά ανεβαίνει η μαΐμού, τόσο φαίνεται ο κώλος της             (χυδαία)


ή
Για έλα από το ham-fest                                                                 (πεζοδρομιακά)