.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Sunday, 10 January 2010

FYROM ή Σλαβοαλβανία?

Διαβάζοντας το Practical Wireless τεύχος Ιανουαρίου είδα στις σελίδες 42 και 45 να αναφέρουν την Ζ3 ραδιοχώρα σαν "Μακεδονία".


Αυτό είναι το e-mail διαμαρτυρίας στον εκδότη του περιοδικού!Dear editor!

I am Practical Wireless reader since 2004 and lately I subscribe to it!
Returning from my Xmas holidays I start reading the January issue with great interest up to page 42 and 45.
I am sorry to inform you that there is not a country such as “Macedonia”! The Z3 radio country is, the UN accepted, FYROM!
You are Radioamateur and I am Radioamateur, we are not Foreign Affairs experts, to name countries at will.
You have no right to call them “Macedonians” the very same way I don’t have the right to call them “Slavalbanians”!
The name issue is under UN resolution and nobody else!
“Lawrence of Arabia” era is ancient History and Greek Peninsula is not Arabian Peninsula, to Divide and Conquer!
Yours truly 
sv3auw
Panagiotis Perreas
Harringay
London
Αγαπητέ εκδότα!
Είμαι αναγνώστης το PW από το 2004 και τελευταία γράφτηκα συνδρομητής.
Επιστρέφοντας από τις Χριστουγεννιάτικες διακοπές μου, διάβασα στο τεύχος Ιανουαρίου με μεγάλο ενδιαφέρον έως τις σελίδες 42 και 45.
Λυπάμαι που θα σας ενημερώσω αλλά δεν υπάρχει χώρα με τ' όνομα "Μακεδονία"! Η Ζ3 ραδιοχώρα είναι η, αποδεκτή από τον ΟΗΕ, FYROM!
Είστε ραδιοερασιτέχνης και είμαι ραδιοερασιτέχνης, και δεν είμαστε ειδικοί στις Εξωτερικές Υποθέσεις για να ονομάζουμε χώρες κατά βούληση.
Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να τους ονομάζετε "Μακεδόνες" όπως και εγώ δεν έχω το δικαίωμα μα τους ονομάζω "Σλαβοαλβανούς"!
Η επίλυση της ονομασίας είναι θέμα του ΟΗΕ και κανενός άλλου!
Η εποχή του "Λώρενς της Αραβίας" είναι αρχαία ιστορία και η Ελληνικά χερσόνησος δεν είναι Αραβική χερσόνησος για να Διαιρείται και να Κατακτάται!   
Ειλικρινά δικός σας
sv3auw

Το e-mail το έστειλα σε αυτήν την διεύθυνση: newsdesk@pwpublishing.ltd.uk
αλλά και εδώ:rob@pwpublishing.ltd.uk 


 Το απαντητικό e-mail του Rob Mannion  G3FXD/EI5IW ακολουθεί.
Ακόμα κι αν δεν με κάλυψε πλήρως (αφού η "ζημιά" έγινε) είναι αξιοπρεπές!


From Rob Mannion: I have also forwarded your
 E-mail to Tom Read.
 
Dear Mr Takis Perreas, thank you for your further
E-mail. I repeat my statement that the information
was published in good faith, and I 
agree with you 100% that we, as Radio Amateurs, 
should not be involved in 'foreign policy', hence, 
no mention of this correspondence will be  
published. PW cannot, and will not be involved in 
political disputes - I agree entirely with you and I 
regard this correspondence to be at an end Sir. 
However, I'm very sorry, that through no fault of the 
author, PW or myself, we have upset a foreign 
national - and fellow EU neighbour – so much. 
Amateur Radio must be entirely separate from such  
concerns.
 
Best wishes.
 
Rob G3XFD