.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Friday, 23 April 2010

SDR transceiver!!!

Κατασκευάστε έναν καταπληκτικό SDR πομποδέκτη για την μπάντα των ...ημιμέτρων!
Με λίγα χρήματα και πάρα πολύ φαντασία!!!

 m1kta