.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Thursday, 9 December 2010

Ραδιοερασιτεχνικός πάγκος!Ο πάγκος του VU2ESE από το ιστολόγιο του G3XBM
Ένας πραγματικός Ραδιοερασιτεχνικός πάγκος.


Κυρίες μου, τα σεμεδάκια της γιαγιάς κρατήστε τα μακρυά!!!