.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Thursday, 9 December 2010

Not in the log???!!!Not in the log?
Η συνέχεια της γνωστής παρωδίας.
Ραδιοερασιτεχνικώς αυτή την φορά!