.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 13 April 2016

Jamboree on the Air 1988 long unforgotten memories!

I found those photos and I processes them digitally.
It is me, some 28 year earlier, operating JOTA from Tripolis Greece, main square. The FT-101 was a loaner and the improvised 20m antenna was of my idea! It was made using 2 soft steel rods, 5 meter long each, temporary "loaned" from a near by construction site. We had some good results if I remember well so I thing it worth the effort!


28 χρόνια πριν στο πρώτο μου Jamboree κι από τις πρώτες μου "εμφανίσεις" στον ραδιοερασιτεχνικό χώρο. Τον νόμιμο!
Η κεραία των 20m ήταν φτιαγμένη με προσωρινά απαλλοτριωμένες μπετόβεργες των 5 μέτρων έκαστη, από μία κοντινή οικοδομή, και τι οποίες είχαμε επιστρέψει την επόμενη μέρα!