.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Thursday, 9 December 2010

Southgate Amateur Radio Club AGM


Χτες βράδυ έγινε η καθιερωμένη Ετήσια Γενική Συνέλευση (Annual General Meeting AGM) στον χώρο που βρισκόμαστε την δεύτερη τετάρτη του κάθε μήνα.
Του χρόνου το Κλαμπ συμπληρώνει τα 75 χρόνια λειτουργίας και η ηλικία αρκετών μελών είναι μεγαλύτερη!
Δεν μαζευόμαστε περισσότερα από 10-12 άτομα στις συνελεύσεις μολονότι τα εγγεγραμμένα μέλη του Κλαμπ είναι πάνω από 30 και τα οποία μέλη λαμβάνουν το περιοδικό μας και επιβεβαιώνουν την λήψη του.
Ατυχώς ο Ραδιοερασιτεχνισμός γερνά και παρ' όλο το περασμένο της ηλικίας, έχει όλα του τα δόντια και μας το δείχνει!

Είθισται στο τέλος του απολογισμού της χρονιάς να γίνεται ψηφοφορία για το προεδρείο τη επόμενης.
Σε μας γίνεται πιό απλά. 
Κάποιος προτείνει κάποιον για μία θέση, ένας άλλος το υποστηρίζει (second) και αυτό είναι όλο!
Ο νέος Πρόεδρος, chairman είναι η Αγγλική λέξη, έλειπε σε συνέδριο στο Manchester.
Τον πρότεινε ο τωρινός David/M0XDS και το υποστήριξε ο Mike/M0ASAεκδότης του περιοδικού. Ο Graeme Wilks/G8DVJ "πρόεδρος"!
Κατόπιν η "επιμελητεία" είχε φροντίσει για τα τσιμπολοΐδια και για τα καύσιμα!
Mince pies, mulled wine, λουκανικάκια ψητά και φυσικά ΟΥΖΟ!!!
Καί του χρόνου!