.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Thursday, 17 July 2008

Τα db δεν είναι στραγάλια συνέχεια μέρος 1ο


Θυμόσαστε που σας έγραφα ότι «τα db δεν είναι στραγάλια» εννοώντας ότι δεν είναι δυνατόν ο κάθε κατασκευαστής να δίνει όσα db θέλει στην κεραία του και εμείς να τον πιστεύουμε? Ότι αυτά είναι ψέματα και προσπάθεια να πλουτίσουν εις βάρος μας εκμεταλλευόμενοι την δική μας άγνοια και το δικός «κύρος»!
Λοιπόν αποδεικνύεται περίτρανα ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια!
Σήμερα στο καινούργιο RADCOM του Αυγούστου τεύχος 08 και στη σελίδα 24 ο Peter Dodd G3LDO γράφει για κεραίες και πιο συγκεκριμένα για την COBWEB ANTENNA.
Για αυτήν την κεραία έχω περάσει πάρα πολλές ώρες στο τηλέφωνο με έναν πολύ καλό φίλο διαφωνώντας και παίζοντας την κολοκυθιά για το πόσα db είναι (ή δεν είναι)!
- Μα πως μπορεί να είναι 7dbi?
- Και πόσα πρέπει να είναι?

Δεν καταλήξαμε ποτέ σε κάποιο συμπέρασμα για το πόσα db είναι τελικά αυτή η κεραία και το θέμα έμεινε εκεί. Μέχρι που σήμερα το ανακίνησε άθελά του ο συνονόματος ο Peter. Σας μεταφέρω ακριβώς τα λόγια του και μετά θα σας κάνω και την μετάφραση.

«…In the description of the antenna at www(dot)g3tpw(dot)co(dot)uk the gain is given as 7dbi! I checked the free space gain of a cobweb with EZNEC5 (zero copper losses) as 1.25dbi. A zero loss free space dipole gave 2.13dbi….»

«… Στην περιγραφή της κεραίας την οποία θα βρείτε στο www(dot)g3tpw(dot)co(dot)uk το κέρδος δίδετε σαν 7dbi! Μέτρησα το κέρδος της cobweb στο ελεύθερο διάστημα με το πρόγραμμα EZNEC5 (μηδενικές απώλειες χαλκού) σαν 1.25dbi.Ένα μηδενικών απωλειών δίπολο στο ελεύθερο διάστημα έδωσε 2.13dbi…»
Δίπολο   2.13dbi                                                                                                                                             Cobweb  1.25dbi

Στην ιστοσελίδα του ο g3tpw δίνει το κέρδος της κεραίας του σε 5dbd!
Αν είναι δυνατόν! Που είσαι John Krauss W8JK να τα δεις!
5dbd είναι η δικιά μου η κεραία,βάση θεωρίας και του σχεδιαστή της και είναι η W8JK με δύο διπλά δίπολα κολίνεαρ σε διαφορά φάσης 180 μοιρών μεταξύ των.
Ένα δίπολο γύρω από τον εαυτόν του με ένα σωρό αλχημείες για να ανέβει η σύνθετη αντίσταση των 13Ω σε 50Ω (λόγο της παραλληλίας) είναι δυνατόν να έχει το ίδιο κέρδος με την W8JK 20 μέτρα κεραιάρα!
Ακόμα και με την πλήρη άγνοια για το αντικείμενο, εσείς τι νομίζετε? Πιο σας κάθετε πιο καλά?