.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Saturday, 13 February 2010

Κατευθυνόμενη NVIS κεραία!

-->

Όταν έγραφα ότι σε προσεχή ανάρτηση θα σας έδινα περισσότερες λεπτομέρειες για την «κατευθυνόμενη» ΣΚΠΚ κεραία δεν φαντάστηκα ότι θα μου έπαιρνε τόσο πολύ!
Άντε να μην ήταν σε 4 αναρτήσεις και να ήταν σε 5! Εδώ κόντεψα να χρονίσω!!!
Κατευθυνόμενη κεραία για τα 160m, 80m, 40m κάθετα στην Ιονόσφαιρα!
Πολλές φορές σε έντυπα, ηλεκτρονικά και μη, του χώρου μας, έχω δει να προτείνεται η κεραία του σχ.1
Κανένας δεν έχει αναφέρει το που την έχει δει! Κλασικά Ελληνικά!
Την κεραία αυτήν την έχω δει στο βιβλίο του W1FB M. F. “DougDeMaw, Antenna Notebook εκδ.1999 ARRL.
Όπως σωστά παρατηρεί και ο W1FB υπάρχει πρόβλημα στην προσαρμογή με την ομοαξονική γραμμή μεταφοράς. Η Ωμική αντίσταση της κεραίας γίνεται αρκετά μικρή και το Gamma match θα την βαρύνει και θα την κάνει να μοιάζει με Ve.
Ο ένας τρόπος τροφοδοσίας σε αυτή την περίπτωση είναι η τροφοδοσία με ανοικτή γραμμή μεταφοράς και ο εύκολος συντονισμός του χαμηλού διπόλου σε πολλές συχνότητες.
Ο άλλος είναι να κρεμάσουμε τον ανακλαστήρα από τα άκρα του διπόλου όπως και στο σχ.2 και να τροφοδοτήσουμε με ομοαξονική γραμμή μεταφοράς.
Σας θυμίζει κάτι το σχήμα της κεραίας?
Κάτι σαν μισή spiderbeam ας πούμε?
Αυτό ακριβώς είναι η κατευθυνόμενη κεραία αυτή και εκμεταλλεύεται τον τρόπο λειτουργίας της spiderbeam ή αλλιώς «ρομβόσχημης κεραίας»!
Γράφει ο σχεδιαστής της, G.A. Bird G4ZU/F6IDC στην σελίδα 59 του ANTENNA COMPENDIUM Vol2 ARRL, “ A better method is to use V-shaped reflectors. The capacitance between the tips of the radiator and the reflector provide the critical coupling required for a high F/B, while the points of maximum current at the center of the elements can remain widely spaced to ensure maximum gain wide bandwidth and reasonably high radiation resistance”!
Μια καλύτερη μέθοδος (στον σχεδιασμό κατευθυνόμενης κεραίας δύο στοιχείων) είναι να χρησιμοποιηθούν στοιχεία σχήματος Ve. Η χωρητικότητα μεταξύ των άκρων του εκπομπού και του ανακλαστήρα παρέχει την απαραίτητη σύζευξη για ένα υψηλό λόγο F/B ενώ τα σημεία μέγιστου ρεύματος στο κέντρο των στοιχείων συνεχίζουν να παραμένουν αρκετά μακριά έτσι ώστε να υπάρχει το μέγιστο του κέρδους, μεγάλο εύρος συχνότητας και σχετικά μεγάλη σύνθετη αντίσταση!
Ένα απλό δίπολο σε πολύ χαμηλό ύψος είναι ικανό να μας δώσει πανελλαδική εμβέλεια ακόμα και με χαμηλή ισχύ εξόδου. Με την προσθήκη του ανακλαστήρα κάνουμε την εκπομπή-λήψη μας δυνατότερη.
Ένα δίπολο για το ΣΚΠΚ δουλεύει πολύ καλά σε ύψος 1 με 2 δύο μέτρα. Επειδή μάλλον δεν είναι κανένας αποφασισμένος να κατεβάσει το ήδη υπάρχον δίπολό του τόσο χαμηλά, μπορεί να κρεμάσει αυτόν τον κατευθυντήρα και να πειραματιστεί.
Εκτός αυτού, από πρακτική σκοπιά, δεν είναι εύκολο να έχουμε ένα δίπολο σε ύψος 1 με 2 μέτρα από το έδαφος για τους κινδύνους οι οποίοι δημιουργούνται σε πεζούς, παιδιά, οχήματα. Αφού λοιπόν, εκ των πραγμάτων και ελείψει χώρου, τα δίπολα για τις χαμηλές συχνότητες αναρτούνται σε κάποιο ύψος από το έδαφος, δεν είναι δύσκολο να κρεμάσουμε το σύρμα του ανακλαστήρα και να κάνουμε τις παρατηρήσεις μας. Το σύρμα-ανακλαστήρας αυτό πρέπει να είναι 5% μεγαλύτερο από το δίπολο και οι άκρες του να απέχουν από τις άκρες του διπόλου γύρω στα 20εκατοστά.
Αν και στο σχήμα αναφέρει το βάρος στο κέντρο του ανακλαστήρα ως 0.5Kg δεν είναι ανάγκη αυτό να το ακολουθήσετε κατά γράμμα. Ακόμα κι ένα μπαλάκι του τένις, όπως διαπίστωσα σε νεότερες παρατηρήσεις, είναι αρκετό να κρατά το σύρμα (0.5mm) του ανακλαστήρα τεντωμένο. Και δεν είναι το ίδιο επικίνδυνο με ένα τούβλο για παράδειγμα!

DE (Driven Element)
REF (REFlector)