.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Friday, 12 February 2010

QRP και πράσιν' άλογα!!!

Για πιο Pixie να μιλήσουμε (εδώ, εδώ κι εδώ)
εμπρός σε αυτό το "θαύμα' της ηλεκτρομηχανικής!!!
Ένα από τα πιο διασκεδαστικά video τα οποία έχω δει στο διαδύκτιο!
Ο Κύρος Γρανάζης στα καλύτερά του!!!