.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Sunday, 10 May 2009

MKARS80 80m QRP TxRx μέρος 3ο

Η «πηγή της Ζωής»! Η πλακέτα!! 
Σε μερικά σακουλάκια πιστεύω ότι μπορείτε να διαβάσετε τα υλικά και τον αριθμό τους!
Έως εδώ καλά! Καλά τα είδαμε και καλά τα θαυμάσαμε. Για ν’ ανάβει το κάρβουνο και να μπαίνει το κολλητήρι στην πρίζα!
Αύριο μην φάτε. Το μενού έχει αντιστάσεις!