.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Saturday, 20 September 2008

Καλό χειμώνα!


Με τούτα και με 'κείνα ξεχάστηκα και δεν σας ευχήθηκα.

Καλό χειμώνα και ακόμα καλύτερες Ραδιοερασιτεχνικές επιτεύξεις!!!!!!!!!!

Ο 24ος ηλιακός κύκλος (αν ποτέ ξεκινήσει) να είναι βοήθειά σας!!!!!!!!

73