.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Tuesday, 1 July 2008

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2008

Αντιγράφω από το RADCOM του τεύχους του Ιουλίου 2008.
The RSGB Propagation Studies Committee provides propagation on the Internetat http://uk.geocities.com/g4fkh@btinternet.com
The provisional meansunspot number for May 2008 was 2.9.
The daily maximum / minimum numbers were 15 on 18 May and 0 on 1, 2, 3, 6-12 , 14, 21-31 May.
The predicted Smoothed Sunspot Numbers for
July , August and September are respectively (SIDC classical method-Waldmeier's standard) 2, 2, 2 and ( combined method) 11, 13 and 14.

Ουσιαστικά καμία διαφορά από τον προηγούμενο μήνα! Βρισκόμαστε πάντα σε ένα εκτεταμένο χαμηλό διαδόσεως. Αυτό το οποίο παρατηρώ είναι ότι, ενώ κατά την διάρκεια του χειμώνα η διάδωση στα 20 μέτρα σταματούσε με την δύση του ηλίου, τώρα συνεχίζει έως και τις 2400 UTC.
Είναι το γεγονός ότι έχουμε καλοκαίρι ή σιγά - σιγά μπαίνουμε στον 24ο κύκλο?