.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 4 January 2017

eDX


Dear Takis Perreas,

This is to notify you that your application for
the eDX Award for SV3AUW was APPROVED!

You can now go to the MY AWARDS page
at http://www.eqsl.cc/qslcard/MyAwards.cfm
and click the Certificate button to display
and print your certificate!

Also take a look at our beautiful engraved wooden plaques
for various eAwards.

Thanks and 73,

VK2LAW
AwardMaster
www.eQSL.cc


Βραβείο από το eQSL. Ας είναι καλά κι αυτό, αφού μας γλυτώνει από το έξοδο της χάρτινης κάρτας καθώς επίσης λειτουργεί σαν χώρος εγγραφής των επαφών.
Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο κι όπως έλεγαν τα Σπαρτιατόπουλα στους μεγαλύτερους "Άμμες δε γ' εσόμεθα πολλώ κάρρονες". "εμείς θα γίνουμε καλύτεροι".
Μακάρι και σας το εύχομαι ολόψυχα, όχι μόνο να γίνετε καλύτεροι ΡαδιοΕρασιτέχνες αλλά να μας ξεπεράσετε και σε επιδόσεις!