.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 11 January 2017

TX outside of band


Yesterday I was inadvertently transmitted outside of the UK allocated freq on the 60m band. I periodically suffer from transposition of figures and misread 5.371,5 as 5375. Lost the "1" somewhere should have checked properly I guess. Sincere apologies.
Mike G4***

Ω καιροί, ω ήθη!
Ο Μάϊκ εξέπεμψε κατά λάθος εκτός μπάντας και θεώρησε σωστό να απολογηθεί στους συναδέλφους του, γιαυτό.
Σε αντίθεση...