.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Friday, 12 August 2016

5KW Electronic Variac.


What you see at the picture is a commercial AC 220V 5000W SCR Voltage Regulator Speed Controller Dimmer, ebay item number 171786606530. That with an AC 0-300V Round Analogue Dial Panel Meter ebay item number 231936883787 and a PC p/s box Tolis sv1edy gift, makes an excellent electronic variac!

I removed the power supply board from the box and opened the necessary holes using my laser guided hand file. The result is what I call the best possible given the circumstances!

Now I can start old radios with no fear of possible damage due to inrush current!
Or reform electrolytic capacitors.
Or vary the speed of power drills and motors.
Or wherever...