.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Tuesday, 12 July 2016

IARU HF Championship 2015


Failure. Due to family matters I couldn't stay on the radio most of the contest resulting a mere 96 contacts, 2.751th position-10.452 pts and position 13th in my category. A contest for the darkest place in my closet.


Ωσεί παρών σε αυτόν τον διαγωνισμό με αποτέλεσμα μόνο 96 επαφές. Καλύτερα να το ξεχάσουμε το θέμα και να πάμε παρακάτω όπως στον φετινό όπου το ευχαριστήθηκα πραγματικά!