.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Monday, 4 July 2016

[GQRP] Sunspot Numbers


I haven't had much to say about the monthly sunspot numbers for a while, but things have taken a dramatic turn in the past few months. The botton has fallen out in sunspot activity, and the average sunspot count for last month was a mere 20.9:

http://www.home.earthlink.net/~christrask/Solar%20Activity%201600-2100.pdf
As you can see, this has been the lowest sunspot cycle since 1885, and for those of you over 50, you've seen the best there is going to be until 2060 or thereabouts.

I wonder what happened to those NASA and ARRL experts who were claiming not too long ago that this was going to be the strongest sunspot cycle of all time?

Chris Trask
N7ZWY / WDX3HLB
Senior Member IEEE
http://www.home.earthlink.net/~christrask/


Εγώ τα έχω πει κι επιβεβαιώνομαι από Αμερικανούς συναδέλφους, των οποίων ο λόγος έχει κάποια βαρύτητα!
Θα πέσουμε "χαμηλά" για ν'  αναδειχθούμε!!!