.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Tuesday, 22 March 2016

4X429DS Award!


Another award for my collection due to my personal efforts and achievements!


Ακολουθεί παρουσίαση ιδέας/κεραίας για τα 160m.
Μην χανόμαστε!