.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 23 March 2016

Awards and Cards!EH3DWN Award in English
EH3DWN στα Αγγλικά
EH3DWN in Castellano
EH3DWN στα Καστιλιάνικα
I participated the A.R.M.I. Award
Μετείχα στο Βραβείο A.R.M.I.


II7ICT Diploma is due
Το Δίπλωμα από τον II7ICT έρχεται....