.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Thursday, 17 March 2016

improving the Best HF Antenna!

Not much happened the past few weeks other than I managed to lift the center of my dipole antenna by 2 meters and rise the end of my End-Fed by 3 meters!
The difference in reception starts from nil to approximate 10db  in favour of the dipole. In any case I am glad to be able to have them connected and change between them immediately!
The Antenna Saga continues!


Κατάφερα μεταξύ των βροχών να βρω τον χρόνο και την διάθεση να αλλάξω κοιλοδοκό και να σηκώσω το δίπολο στα 6 μέτρα. Επίσης, διακριτικότατα, στερέωσα ένα τετράμετρο ψαροκάλαμο στην ταράτσα του γείτονα και ψήλωσα έτσι και την άκρη της end-fed κατά τρία τουλάχιστον μέτρα. Η διαφορές στην λήψη κυμαίνονται από ανεπαίσθητες έως και 10db ή κοντά τις δύο μονάδες. υπέρ το διπόλου φυσικά!
Φυσικά, δεν επαναπαύομαι!