.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 30 April 2014

RF Generation... το επόμενο βήμα!


Όλα τα απαραίτητα υλικά και πλακέτες έχουν μαζευτεί!
Κάποια στιγμή θα το ξεκινήσω κι αυτό το project!
Κάποια!!!