.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 30 April 2014

Ο ταχυδρόμος χτυπά (όχι) πάντα, δύο φορές!


Σημερινές παραλαβές!