.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Friday, 21 March 2014

TX Factor επεισόδιο 2ο
Ο Μάϊκ επισκέπτεται το Bath Buildathon για να παρακολουθήσει την κατασκευή ενός Δέκτη PSK για τους 14MHz

Καλωσορίζουμε δύο ειδικούς καλεσμένους οι οποίοι εξηγούν κι επιδεικνύουν το FUNcube Dongle και το FUNcube Satellite.

Ρίχνουμε μια ματιά στα χαρακτηριστικά του Yaesu FT-DX1200 πομποδέκτη. 

Ο Bob κάνει μιά περιήγηση με οδηγό του Εθνικό Κέντρο Ασυρμάτου- RSGB National Radio Centre στο Bletchley Park.