.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 19 March 2014

μία Θρησκευτική ανάρτηση!

μετάσχετε της ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ!
ΩΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ!!!