.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 5 February 2014

7000 λέξεις!

Μία φωτογραφία χίλιες λέξεις.
Επτά φωτογραφίες, επτά χιλιάδες λέξεις!!! (το τερμάτισα!)

80Μ40Μ


20Μ


17Μ


15Μ


12Μ


10Μ