.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Friday, 25 October 2013

Ερώτηση κι απάντηση! (μακροσκελής φυσικά!)


Το σχόλιο-ερώτηση αναγνώστη, στην προηγούμενη ανάρτηση:
...Αυτό τι μπαλούν είναι 1:1 η 4:1 που έβαλες εκεί...

Μάλιστα!
Το εικονιζόμενο στην φωτογραφία δεν είναι μπάλαν – BalUn(balance to unbalance) γιατί στην ουσία δεν προσπαθεί να μετατρέψει το “συμμετρικό” σε “ασύμμετρο” ή το αντίθετο.
Και βέβαια δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει συγκεκριμένος λόγος μετατροπής.
Αυτό το οποίο κάνει είναι να σταματά την ροή του Ρεύματος Ι3 στο εξωτερικό μέρος του μπλεντάζ του ομοαξονικού καλωδίου.
Επειδή οι κεραίες έχουν ή ΠΡΕΠΕΙ να έχουν δύο πόλους ή δύο σημεία αναφοράς, διαρρέονται από δύο ρεύματα.

Το Ι1 το οποίο ρέει στην ψίχα και το Ι2 το οποίο ρέει στο μπλεντάζ του ομοαξονικού καλωδίου.
Όπως έχουμε πεί και παλαιότερα η RF ρέει επιδερμικά και όχι μέσα στον αγωγό, έτσι λοιπόν το Ι1 ρέει στο έξω μέρος της ψίχας χωρίς να πολυ-επηρεάζεται από την διάμετρο του αγωγού και το Ι2 ρέει στο ΜΕΣΑ μέρος του μπλεντάζ του ομοαξονικού καλωδίου.
Η διαφορά των δύο αυτών ρευμάτων τα οποία στην συνέχεια ρέουν στους αγωγούς της κεραίας είναι το Ρεύμα Ι3 το οποίο ρέει στο ΕΞΩ μέρος του μπλεντάζ του ομοαξονικού!
Όσο μεγαλύτερη η δυσπροσαρμογή ή ασυμμετρία της κεραίας είναι, τόσο μεγαλύτερη η ένταση του Ι3 και κατά συνέπεια τόσο μεγαλύτερο το φαινόμενου του RFI ή Ρεφιάσματος θα είναι!
Η κεραία του Δημήτρη ήταν μία J-pole για τα 20m τοποθετημένη όχι ακριβώς όπως θα συνιστούσε το Βιβλίο!
Αποτέλεσμα τούτου ήταν η ελαφρά ασυμμετρία της και το Ι3 το οποίο ήταν ικανό να κάνει παρενόχληση σε συνθήκες πραγματικής εκπομπής.
Αυτό λοιπόν το οποίο έφτιαξα ήταν ένα αποπνικτικό πηνίο ρεύματος ή current choke, το οποίο με το να έχει τις σπείρες του την μία μετά την άλλη και όχι τυλιγμένο σαν τριχιά(!) δημιουργούσε την μέγιστη αυτεπαγωγή XL μεταξύ της πρώτης με την τελευταία σπείρα, πνίγοντας έτσι το Ι3.
Τα δύο άλλα ρεύματα, Ι1 και Ι2 συνέχιζαν να ρέουν εντός του ομοαξονικού χωρίς να επηρεαστεί η σύνθετη αντίσταση Ζin ή η λειτουργία τους.
Ουσιαστικά δεν υπήρχε λόγος προσαρμογής αφού 50Ωμ καλώδιο συνδέετο σε 50Ωμ κεραία!

Current balun 1:1 λοιπόν!!!