.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Tuesday, 16 November 2010

Understanding LF and HF Propagation ebook


Δύο  αξιόλογοι Βρετανοί συνάδελφοι, ο Steve Nichols G0KYA και ο Alan Melia G3NYK μετέτρεψαν μια σειρά δημοσιεύσεών τους στο RadCom σε ηλεκτρονικό βιβλίο και μας βοηθούν να: Καταλάβουμε την Διάδοση στα LF και στα HF!
Τους ευχαριστώ γι αυτό!
Understanding LF and HF Propagation